Підрахунок розміру папки в linux

Люба х...ня

Так, на замітку. Якщо колись необхідно буде порахувати розмір папки, знач копіпастим наступні рядки:

# підрахунок розміру папки зі всіма вкладеннями
du -sh
# підрахувати і показати розмір папок
du -sh *
# відсортувати папки по розміру
du -s *| sort -nr
# якщо треба в Mb
du -sm *| sort -nr

На жаль, більш зручний ключик h ("human" - автовибір кіло-мега-гіга) в даному випадку (du-sh *| sort-nr) не підходить, тому що сортування йде по "числах" (не враховуючи, що це Kb/Mb/Gb). Для цього доведеться використовувати довгу команду:

du -s *|sort -nr|cut -f 2-|while read a;do du -hs $a;done
Розкажіть нам про свій проект!