Оподаткування доходів інтернет-магазину. Спрощена система оподаткування

Добро пожаловать в реальную жизнь! Она довольно паршивая, но ты втянешься! © "Друзья"

Якщо ви вирішили відкрити свій інтернет-магазин, вам варто визначитись із системою оподаткування. Адже ведення бізнесу це не лише отримання доходів, а й сплата податків та зборів. Загалом вибір стоїть між загальною та спрощеною системами оподаткування. В цій статті ми опишемо особливості спрощеної системи оподаткування для інтернет-магазинів.

Спрощена система оподаткування обліку та звітності - це механізм сплати податків, який замінює сплату ряду окремих податків єдиним податком, а також спрощує ведення обліку та подання звітності контролюючим органам. На спрощеній системі оподаткування можуть працювати як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи.

Групи платників єдиного податку:

Згідно Податкового кодексу України платники єдиного податку діляться на 6 груп. Від того, до якої групи належить суб’єкт оподаткування залежить ставка єдиного податку, яка сплачується підприємцем. Групи відрізняються між собою рівнем доходів, кількістю найнятих працівників, характером підприємницької діяльності. У цій статті ми опишемо особливості тих груп платників, які мають можливість займатися торгівлею через інтернет, а саме: третьої, четвертої, п'ятої та шостої груп.

Фізична особа-підприємець в залежності від своїх доходів та кількості найманих працівників може обрати 3 або 5 групу, а юридична особа - 4 або 6.

Третя група платників єдиного податку

Вибирати її варто тоді, коли протягом календарного року кількість найманих працівників не перевищує 20, а обсяг доходу за той же календарний рік не перевищує 3 000 000 гривень. 

П’ята група єдиного податку

Підприємці, які обрали цю групу можуть мати у своєму штаті необмежену кількість найманих працівників, а максимальна сума доходів фізичної особи підприємця протягом календарного року складає 20 000 000 гривень.

Четверта група єдиного податку

Юридична особа повинна обрати четверту групу коли протягом календарного року середньооблікова кількість працівників на даному підприємстві не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу - 5 000 000 гривень.

Шоста група єдиного податку

Передбачає необмежену кількість працівників і максимальну суму доходів протягом календарного року 20 000 000 гривень.

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку розраховуються у відсотках від суми доходів. На розмір ставки єдиного податку впливає статус суб'єкта підприємництва як платника ПДВ. Ставка оподаткування єдиного податку для платників, які відноситься до третьої або четвертої груп та є платниками ПДВ становить 3 % від доходу. У випадку, якщо суб’єкт не є платником ПДВ, ставка єдиного податку становить 5%.

П’ята та шоста групи оплачують по вищій ставці - 5% від доходу для платників ПДВ і 7 % для не платників ПДВ.

Доходи, з яких утримується єдиний податок 

Для фізичної особи-підприємця доходом вважається дохід отриманий протягом звітного кварталу. В дохід, який оподатковується не включаються пасивні доходи, як наприклад відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, які підприємець отримав від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить цій фізичній особі на праві власності, і використовуваного ним у господарській діяльності.

Доходом юридичної особи вважається будь-який дохід, включаючи також і дохід його представництв і філій. При продажу основних засобів, податок оплачується з різниці між ціною продажу та балансовою вартістю майна на день продажу.

Датою отримання доходу вважається дата надходження коштів, а для платників єдиного податку четвертої і шостої групп, датою отримання доходу також буде дата відвантаження товару, за які отримано передоплату у період сплати інших податків і зборів.

Для платників єдиного податку третьої - шостої груп податковим періодом є календарний квартал. Податкова декларація подається протягом 40 календарних днів після останнього календарного дня  кварталу, за який подається декларація. Сплата ж єдиного податку здійснюється протягом 10 календарних днів після закінчення, відведеного для подання податкової декларації терміну.

Платники єдиного податку третьої і п'ятої групп, які не є платниками ПДВ, повинні вести книгу обліку доходів, а платники єдиного податку четвертої та шостої груп повинні використовувати дані спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Як отримати свідоцтво платника єдиного податку

Перш за все суб’єкт господарювання повинен подати заяву до податкової інспекції. Нові  суб'єкти господарської діяльності, які подали заяву про вибір спрощеної системи оподаткування та ставку єдиного податку протягом 10 днів з моменту державної реєстрації, вважаються платниками єдиного податку з дня їх держреєстрації. Для того, щоб перейти на спрощену систему з загальної потрібно подати заяву до податкової інспекції  не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.  Свідоцтво платника єдиного податку видається протягом 10 днів з моменту подачі заяви. Свідоцтво платника єдиного податку видається на безстроковий термін

В наступній статті буде описано особливості загальної системи оподаткування для інтернет-магазинів.

Розкажіть нам про свій проект!